4P-Accelerated Learning
P1 - De voorbereidingsfase

VOORBEREIDING
wij leven ons van te voren in, in de situatie van de deelnemers. We maken een plan en gaan doelen (laten) stellen. Vervolgens wordt de deelnemer (vooraf) aangezet tot actie, om zo de deelnemer bij de onderwerpen te betrekken en de voorkennis aan te spreken over het onderwerp.
P2 - De presentatiefase

PRESENTATIE
Zowel de deelnemer als de trainer presenteren hier afwisselend. Daardoor krijgt de training diepgang en is to-the-point. We laten de inbreng van emoties toe en gaan daar op in. En we zorgen d.m.v. herhaling op latere momenten -na een aantal maanden-, dat de informatie wordt opgenomen. Want er is een beperking aan de opname van informatie per moment.
P3 - De oefenfase

PRAKTISEREN
We gaan de verkregen informatie oefenen in diverse casussen.  We weten daarbij dat niet iedereen het hetzelfde representatiesysteem gebruikt. We zorgen er dus voor dat de opdrachten visueel, auditief (tonaal en digitaal) en gevoelsmatig aantrekkelijk zijn. Voor elk wat wils!
P4 - De eigen situatie fase

PERFORMANCE
Hierbij zien we erop toe dat het geleerde wordt toegepast in het dagelijkse werk. We doen dit door opdrachten mee te geven, terugkoppeling, feedback, aanvullende coaching en begeleidingsmiddagen. We zetten alles in het werk om te zorgen dat de training oplevert waarvoor zij is gevolgd: STERKER MAKEN WAT AL STERK IS.

STERK, met méér rendement en met meer plezier in het WERK.

Trainingsvorm:
- 2 + 2 trainingsdagen binnen 4 maanden
- 1 terugkommiddag na 4 maanden
- 1 coachingsgesprek


Bel voor meer informatie of vraag een gratis coaching gesprek aan.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Onderwerp:
Vragen / Opmerkingen

Verstuur »
Waarom een nieuwe leermethode?

Niet elk mens is hetzelfde. Maar ook informatie opnemen en verwerken ervan gebeurt niet op dezelfde manier. Onderzoeker David KOLB heeft daar de KOLB Leerstijlen over gepubliceerd.
(
Bron: Wikipedia) 

Nieuwe informatie verkrijgen sommigen door concrete ervaringen van anderen. Anderen gaan eerst de theorie verkennen om nieuwe informatie op te doen.

Verwerken van informatie doen sommigen door actief te experimenteren (doen op basis van ‘trial en error’. Anderen verwerken informatie door anderen te observeren en daarop te reflecteren.
Leerstijlen en de 4-P methode?

KOLB onderscheidt hier 4 leerstijl profielen:

Doener, vertonen een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren. Ze hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor oefenmomenten.

Dromer, zij hebben een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren. Ze zoeken leersituaties op waarin zij zelf kunnen meemaken hoe iets in de praktijk uitpakt.

Denker, zij zijn het liefst bezig met het vertalen van observaties in hypothesen en theorieën. Ze kunnen goed redeneren en zijn graag intellectueel en zelfstandig bezig om zich een beeld te vormen.

Beslisser, zijn goed in en hebben een voorkeur voor abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Zij gaan het liefst theorieën uitproberen in de praktijk en in experimenten.

 

Wij hebben de theorie van KOLB verwerkt in onze 4-P LEER METHODE.

In onderstaande 4 fasen geven we uitleg over onze methode.Wat levert 4-P jou op?

Onze 4-P methode levert het volgende op:

Méér SUCCES

Méér RENDEMENT

Méér PLEZIER in het werkVan Oldenbarneveltlaan 73
3332 JG Zwijndrecht
Nederland
T  078 - 7 50 76 48
E  info@dhmp.nl
I  www.dhmp.nl
IBAN  NL62 RABO 0134367413
BIC  RABONL2U
BTW  NL0953.77.049.B01
KVK  24418163
© Copyright 2014 - DHMP Privacy statement Algemene voorwaarden