Stappenplan
Kennismaking en doelbepaling
            In deze eerste stap willen we kijken of het 'klikt' tussen u en ons. 
            Anderzijds willen we een goed beeld vormen van uw situatie. 
            We willen het doel duidelijk met u stellen. 
            Wat is het vertrekpunt.
            Waar wilt u uitkomen en wanneer.
            Wat weerhoudt u ervan om momenteel uw doel te bereiken.
            Hiervoor gebruiken wij onze ISAP® analyse methode.


Plan van Aanpak
            
Hierin presenteren wij onze aanpak.
            Op basis van hetgeen is gezegd in het kennismakingsgesprek,
            toetsen wij onze vertaling hiervan met u, de gewenste resultaten
            en de manier wij voorstellen om deze te bereiken.
            Dit plan bevat minimaal de juiste training- en coachingmodules.
            Daarnaast staat er ook in wat wij van u en uw organisatie
            verwachten. 

 
Intake
            Na uw akkoord op het Plan van Aanpak willen we graag kennismaken 
            met de deelnemers. Enerzijds doe we dit om het vertrouwen te verkrijgen
            en te vergroten.
            Anderzijds om het Plan van Aanpak af te stemmen.

            Bij grotere trajecten kiezen we vaak voor een gezamenlijke 'aftrap' om 
            daarna de individuele leerwensen te ontvangen.

 - 
De uitvoering
            
De uitvoering van het traject is sterk afhankelijk van de vraagstelling, 
            zoals
 geformuleerd in het Plan van Aanpak.
            Vaak wordt er op meerdere fronten gewerkt:
            we trainen en/of adviseren en/of coachen de
            deelnemers. De betrokken leidinggevenden zorgen 
            voor interne begeleiding en geven zelf het goede voorbeeld.

            Vaak is het een begeleidingstraject over een langere periode.
            Structuur, terugkerende aandacht en herhaling, geven de beste 
            garanties dat doelen niet alleen gehaald maar ook behouden 
            blijven in de toekomst.

            Om te bepalen of we nog op koers liggen houden we tussentijdse
            evaluaties met u.
 - Eindevaluatie - bepaling vervolgstappen
            Alleen een TOP-resultaat geldt. Daarom evalueren we graag met u
            op evaluatie-niveaus:
            o Reactieniveau - Reactie deelnemers - hoe hebben zij het traject ervaren?
            o Leerniveau - welke kennis/inzichten zijn bereikt?
            o Gedragsniveau welke gedragsverandering is waarneembaar bij betrokkenen?
            
o Rendementsniveau - welke verbetering van resultaat is waarneembaar?

            Uit de evaluatie kan voortkomen dat vervolgstappen gewenst zijn.
            Enerzijds om het doel (alsnog) te behalen, anderzijds om nieuwe doelen te behalen.

Lees meer hier over onze methode.


Van Oldenbarneveltlaan 73
3332 JG Zwijndrecht
Nederland
T  078 - 7 50 76 48
E  info@dhmp.nl
I  www.dhmp.nl
IBAN  NL62 RABO 0134367413
BIC  RABONL2U
BTW  NL0953.77.049.B01
KVK  24418163
© Copyright 2014 - DHMP Privacy statement Algemene voorwaarden