Hoe werken we - ons stappenplan

We werken volgens ons stappenplan - helder en eenduidig

Het stappenplan in beeld

Onze methode - stappenplan
We werken volgens een stappenplan als borging van ons kwaliteitsprogramma:

Het stappenplan - uitgelegd

U weet vooraf wat u kunt verwachten. Volledig transparant. Geen verrassingen achteraf.

 

Kennismaking en doelbepaling – hierin gaan we vaststellen wat u wilt bereiken
Plan van Aanpak – hierin staat ons trainingsvoorstel en hoe we dit gaan uitvoeren
Intake – hierin stelt u uw leerdoelen vast
De uitvoering – hierin gaat uw veranderingsproces vorm krijgen
Eindevaluatie – hierin bepalen we de tevredenheid en eventuele vervolgstappen
U weet vooraf wat u kunt verwachten. Volledig transparant. Geen verrassingen achteraf