Leidinggeven voor teamleiders, voormannen, chef-monteurs, coördinatoren of afdelingschefs 

Programma

De praktische training voor leidinggevenden op de werkvloer heeft 2 trainingsdagen en tevens de mogelijkheid (optioneel) voor 2 terugkommiddagen, verspreid over het jaar.
In de terugkommiddagen wordt d.m.v. - door gezamenlijk te definiëren acties - vinger aan de pols gehouden, gedurende het jaar.

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. Beamerpresentaties en andere oefeningen, zorgen voor een plezierige en aangename training.
Onze methode zal gegarandeerd ervoor zorgen dat het voor de deelnemers leuk  is om de trainingen interactief mee te doen.

Doelgroep

Personen die leiding (gaan) geven als teamleider, voorman, chef-monteur, coördinator en afdelingschef.

Programma onderdelen

Mensen hebben in meer of mindere mate behoefte aan leiding.
Niet elk mens heeft evenveel leiding nodig. Sommigen zelfs alleen (bege)leiding op bepaalde momenten.

We gaan u leren om de type mensen en gedragingen te herkennen en effectief op in te spelen
DISC is daarbij van onschatbare waarde in uw dagelijkse herkenningstocht.

Wat biedt deze training:

- Mensen met meer plezier, meer en effectiever laten werken
- U leert eerst uzelf kennen middels een DISC assessment
- Het kennen van en anticiperen op het gedrag van anderen
- Anderen gemotiveerd laten raken door uw houding en gedrag
- Confrontaties op een constructieve manier oplossen
- Een aanzet van hoe en waarom van functioneringsgesprekken
- Slecht nieuws gesprekken voeren
- Het geven van de juiste feedback
- Het leren ontvangen en gebruik maken van feedback voor uzelf
- Leren los te laten en te delegeren
- Welke leiderschapstijl(en) hanteert u / zijn wenselijk
- De 6 principes voor een Effectief Leider
- De 3 meest gemaakte fouten bij veranderingen doorvoeren, gaat u voorkomen
- U ontvangt een schat aan management tips
- Het toepassen van Situationeel Leiderschap - gericht op uw team
- U gaat via een PERSOONLIJK ACTIEPLAN uw progressie in leiderschap ervaren

Onze methode - stappenplan

We werken volgens een stappenplan als borging van ons kwaliteitsprogramma:

  • Kennismaking en doelbepaling – hierin gaan we vaststellen wat u wilt bereiken
  • Plan van Aanpak – hierin staat ons trainingsvoorstel en hoe we dit gaan uitvoeren
  • Intake – hierin stelt u uw leerdoelen vast
  • De uitvoering – hierin gaat uw veranderingsproces vorm krijgen
  • Eindevaluatie – hierin bepalen we de tevredenheid en eventuele vervolgstappen

U weet vooraf wat u kunt verwachten. Volledig transparant. Geen verrassingen achteraf.

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. We maken gebruik van video opnames van uw presentatieopdrachten. Hierdoor leert u uw assertieve vaardigheden te ontwikkelen en op uw werk (en privé) toe te passen.

Vooral de eigen praktijksituaties zijn zeer waardevol. Essentieel is dat u deze goed kunt omschrijven zodat wij daarmee met ons trainingsprogramma kunnen inspelen.

Resultaat

Onze bewezen, succesvolle training, leveren u de volgende resultaten:

- Uw heeft meer plezier en nagenoeg geen stress in uw leidinggevende taken

- Meer tevreden werknemers

- Minder problemen op de werkvloer

- Minder aandacht nodig voor probleemoplossing en meer tijd voor andere werkzaamheden

- De deelnemer ontvangt een Certificaat

Investering

Deze is afhankelijk van het aantal deelnemers, diepgang en maatwerk.
De investering in uzelf bedraagt slechts 897,- euro, excl. BTW.
Voor de accomodatie en lunch wordt een bedrag van 69,- euro / pp /pd in rekening gebracht.

De kosten voor de separaat te boeken 'terugkom middagen' bedragen 340,- € per middagdeel (2 uur).

Bij minder dan 5 deelnemers wordt een aangepast tarief gehanteerd.

De investering wordt ruimschoots goed gemaakt door de te verwachten resultaten.

Daarnaast zal de prijs nooit een hindernis zijn om deze training te volgen.
Die garantie heeft u!

 

Contact

Dit veld is verplicht
Dit is een verplicht veld
Er is iets fout gegaan

The form contains errors