Leidinggeven voor teamleiders, voormannen, chef-monteurs, coördinatoren of afdelingschefs 

Programmering

De praktische training voor leidinggevenden op de werkvloer heeft 2 trainingsdagen en ook de mogelijkheid (optioneel) voor 2 terugkommiddagen, verspreid over het jaar.
In de terugkommiddagen wordt d.m.v. - door gezamenlijk te definiëren acties - vinger aan de pols gehouden, gedurende het jaar.

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. Beamerpresentaties en andere oefeningen, zorgen voor een plezierige en aangename training.
Onze methode zorgt ervoor dat het voor de deelnemers leuk is om de trainingen interactief me te doen.

Doelgroep

Personen die leiding (gaan) geven als teamleider, voorman, chef-monteur, coördinator en afdelingschef.

Programmaonderdelen

Mensen hebben in meer van mindere mate behoefte aan leiding.
Geen ieder mens heeft zelfs veel leiding nodig. Sommigen zelfs alleen (bege)leiding op bepaalde momenten.

We gaan leren over het type mensen en gedragingen teherkennen
en effectief op in te spelen DISC is een van onzechatbare waarde in uw dagelijkse herkenningstocht.

Wat biedt deze training:

- Mensen met meer plezier,meer
en effectiever laten werken -
U leert eerst uzelf kennendoor
middel van een DISCassessment
- Het kennenvan
en anticiperen op het gedragvan
anderen
- Anderen gemotiveerd latenraken
door uw houding en gedrag - Confrontaties op een constructieve manier oplossen - Een aanzet van hoe en waarom van functioneringsgesprekken - Slecht nieuws voeren - Het geven van de juiste feedback - H et leren ontvangen en gebruiken vanfeedback
voor uzelf -
Leren los te laten en te delegeren - Welke leiderschapsstijl(en) hanteert u /
zijn wenselijk - De 6 principes voor een Effectieve Leider
- De 3 meest gemaakte fouten bij veranderingen doorvoeren, gaat u voorkomen
- U ontvangt een schat aan management tips
- Het toepassen van Situationeel Leiderschap - gericht op uw team
- U gaat via een PERSOONLIJK ACTIEPLAN uw progressie in leiderschap ervaren

Onze methode - stappenplan

We werken volgens een stappenplan als borging van ons kwaliteitsprogramma:

  • Kennismaking en doelbepaling – hier gaan we wat u wilt bereiken
  • Plan van Aanpak – > ons trainingsvoorstel en hoe we dit gaan doen
  • Intake – > leerdoelen vast
  • De uitvoering – hierin gaat uw veranderingsproces vorm krijgen
  • Eindevaluatie – hierin bepalen we de tevredenheid en eventuele vervolgstappen

U weet vooraf wat u kunt verwachten. Volledig transparant. Geen verrassingen achteraf.

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. We maken gebruik van video-opnames van je presentatieopdrachten. Hierdoor leert u uw assertieve vaardigheden te ontwikkelen en op uw werk (en privé) te passen.

Vooral de eigen praktijksituaties zijn zeer waardevol. Essentieel is dat u dit goed kunt doen zodat wij ons trainingsprogramma kunnen volgen in spelen.

Resultaat

Onze bewezen, succesvolle training, leveren u de volgende resultaten:

- Je heeft meer plezier en nagenoeg geen stress in je leidinggevende genomen

- Meer tevreden werknemers

- Minder problemen op de werkvloer

- Minder aandacht nodig voor probleemoplossing en meer tijd voor andere werkzaamheden

- De deelnemer ontvangt een Certificaat

Investering

Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers, diepgang en maatwerk.

De minimale investering in de deelnemer bedraagt slechts 1.299,-€, voor deze 2-daagse training.

De training is inclusief lunch- en accomodatiekosten en trainingsmateriaal.

Prijzen excl. BTW.

De kosten voor de separaat te boeken 'terugkom middagen' bedragen 340,- € per middagdeel (2
uur).

Bij minder dan 5 deelnemers wordt een aangepast tarief gehanteerd.

De investering wordt ruimschoots goed gemaakt door de te verwachten resultaten.

Daarnaast zal de prijs nooit een hindernis zijn om deze training te volgen.
Die garantie heeft u!

 

Contact

Dit veld is verplicht
Dit is een verplicht veld
Er is iets fout gegaan

The form contains errors