Spreken en presenteren 

Herkent u dit gevoel

- Angstig gevoel om mensen te spreken in groepen, ook kleine groepen.
- Niet meer uit je woorden kunnen komen.
- Vergeten wat u wilde zeggen.
- Belangrijke delen van uw tekst vergeten uit te spreken.

Dan biedt deze unieke spreektraining "Spreken en Presenteren met plezier" voor u de oplossing.

Programmering

-Meer zelfvertrouwen en meer plezier in spreken.
-U leert uw communicatievaardigheden te verhogen.
-Tijdens training ziet u DIRECT uw eigen resultaten verbeteren via videobeelden.
-U krijgt meer durf, lef en zelfvertrouwen. -U straalt meer overtuigingskracht uit. ----En.... u ziet direct resultaat. Dat versterkt u in uw houding en verhaal.

In de 2-daagse communicatietraining komt het volgende aan bod:
- Het overwinnen van angst door: afrekenen, afleren, accepteren.
- Communicatie en de soorten van.
- U bent zelf belangrijk, o.a. door uw: positief denken, enthousiasme, houding, uitstraling, taalgebruik, stemgebruik, kennis, verzorging, stemming, gelaatsuitdrukking.
- Uw publiek is uw belangrijkste doel. Waar komen ze voor en waar gaan ze voor op het puntje van de stoel zitten.
- De ruimte waarin u spreekt is belangrijk om te bepalen hoe u zich presenteert.
- Opbouw van uw presentatie met en zonder hulpmiddelen.
- Onverwachtse situaties.
- Origineel door het vinden van je eigen stijl.

Programma indeling:
De training heeft 2 trainingsdagen, en 2 terugkommiddagen verspreid over het jaar.
In de terugkommiddagen wordt d.m.v. - door gezamenlijk te definëren acties - vinger aan de pols gehouden, gedurende het jaar.

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. Beamerpresentaties en andere oefeningen, zorgen voor een plezierige en aangename training.
Onze methode zal ervoor zorgen dat het is voor de deelnemers om de trainingen interactief me te doen.

Doelgroep

Personen die zelf/hun project/bedrijf/instelling moeten presenteren.

Programmaonderdelen

Presentatietechnieken, eigen presentaties, video-opnamen, nabespreking.
U leert door te doen. U ziet uw eigen vaardigheden sterk toenemen.

Onze methode - stappenplan

We werken volgens een stappenplan als borging van ons kwaliteitsprogramma:

 • Kennismaking en doelbepaling – hier gaan we wat u wilt bereiken
 • Plan van Aanpak – hierin staat ons trainingsvoorstel en hoe we dit gaan uitvoeren
 • Intake – hierin stelt u uw leerdoelen vast
 • De uitvoering – hierin gaat uw veranderingsproces vorm krijgen
 • Eindevaluatie – hierin bepalen we de tevredenheid en eventuele vervolgstappen

U weet vooraf wat u kunt verwachten. Volledig transparant. Geen verrassingen achteraf.

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. We maken gebruik van video opnames van uw presentatieopdrachten. Hierdoor leert u uw assertieve vaardigheden te ontwikkelen en op uw werk (en privé) toe te passen.

Vooral de eigen praktijksituaties zijn zeer waardevol. Essentieel is dat u deze goed kunt omschrijven zodat wij daarmee met ons trainingsprogramma kunnen inspelen.

Resultaat

Onze bewezen, succesvolle training, leveren u de volgende resultaten:

 • De deelnemer heeft methodes om de spreekangst te onderdrukken.
 • De deelnemer krijgt additionele vaardigheden door vaak te oefenen.
 • De deelnemer leert zijn/haar gedrag en houding af te stemmen op de ander.
 • De deelnemer vergroot zijn/haar inzicht in overtuigingen en gedachten die hem belemmeren van ondersteunen.
 • De deelnemer gaat problemen met spreken niet meer uit de weg, maar verloor ze op.
 • De deelnemer stelt zichzelf doelen en bereikt zo beter wat hij wil.
 • De deelnemer gaat vol zelfvertrouwen de presentatie-uitdagingen aan.
 • De deelnemer is beter in staat zich te profileren en vergroot zijn.haar zelfvertrouwen.
 • De deelnemer verstevigt zijn/haar eigen houding.

Investering

Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers, diepgang en maatwerk.

De minimale investering in de deelnemer bedraagt slechts 1.299,-€, voor deze 2-daagse training.

De training is inclusief lunch- en accomodatiekosten en trainingsmateriaal.

Prijzen excl. BTW.
De kosten voor de separaat te boeken 'terugkom middagen' bedragen 390,- € per middagdeel (2
uur).

Bij minder dan 5 deelnemers wordt een aangepast tarief gehanteerd.

De investering wordt ruimschoots goed gemaakt door de te verwachten resultaten.

Daarnaast zal de prijs nooit een hindernis zijn om deze training te volgen.
Die garantie heeft u!

 

Contact

Dit veld is verplicht
Dit is een verplicht veld
Er is iets fout gegaan

The form contains errors