Beurstraining --- Met veel plezier en meer effect op de beurs staan

Dit je gevoel?

Beurzen die zo lang duren. U en uw mensen sterven niet staan te trappelen om aanwezig te zijn. Vermoeid, weinig effectieve gesprekken. En na de beurs vraagt u zich af: waarom staan we er eigenlijk.

VAN NU AF IS DAT VOORBIJ.
Wij hebben dé beurstraining die anderen niet hebben.
Onze jarenlange praktijkervaring en effectiviteit hebben we verwerkt in de training

Doelgroep

Een ieder die op een beursstand gaat/moet staan en daarin - na deze training -

- minder
vermoeide raakt
- meer plezier beleefd
- meer effect heeft op de beursbezoekers - betere resultaten zullen worden

Programmering

De training heeft 1 trainingsdag en de mogelijkheid voor 2 terugkommiddagen verspreid over het jaar.
In de terugkommiddagen worden uw ervaringen van de beurs op effectieve wijze geëvalueerd. U leert opnieuw uit uw eigen ervaringen.

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. Beamerpresentaties en andere oefeningen, zorgen voor een plezierige en aangename training.
Onze methode zal ervoor zorgen dat het is voor de deelnemers om de trainingen interactief me te doen.

Programmaonderdelen

Aanspreken van mensen gaat niet hetzelfde bij elke mens.
Deze training leert de mensen te 'lezen'.
Hoe moet u reageren op de aandacht hebben voor - en vertrouwen in - u.

DISC is van onzechatbare waarde in uw dagelijkse herkenningstocht.

Wat biedt deze training:

- U leert eerst uzelf
kennen door middel van een DISC
assessment - Het kennen van
en anticiperen op het gedrag van anderen - Anderen gemotiveerd laten raken door uw houding en gedrag - Wat is de beste voorbereiding voor een beurs?
- Wie heb je nodig?
- Hoe ziet u de inrichting van uw stand?
- Welke kleding draagt u wel, welke niet?
- Op welke positie staat u bij/in uw stand?
- Welke houding neemt u aan?
- Hoe trekt uw stand meer aandacht?
- Hoe spreekt u de passanten op een originele manier aan?
- Welke vragen stel u en welke niet?
- Hoe gaat u om met verbale en non-verbale signalen?
- Hoe herkent u de koopsignalen en hoe speelt u daar op in?
- Wat doet u met meerdere bezoekers op hetzelfde moment?
- Hoe bouwt u het ene gesprek af en gaat u door met het volgende?
- Hoe kun je beter samenwerken met de collega's op de beurs?
- Hoe breng je het geleerde in de praktijk?

Onze methode - stappenplan

We werken volgens een stappenplan als borging van ons kwaliteitsprogramma:

  • Kennismaking en doelbepaling – hierin gaan we vaststellen wat u wilt bereiken
  • Plan van Aanpak – hierin staat ons trainingsvoorstel en hoe we dit gaan uitvoeren
  • Intake – hierin stelt u uw leerdoelen vast
  • De uitvoering – hierin gaat uw veranderingsproces vorm krijgen
  • Eindevaluatie – hierin bepalen we de tevredenheid en eventuele vervolgstappen

U weet vooraf wat u kunt verwachten. Volledig transparant. Geen verrassingen achteraf.

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. We maken gebruik van video opnames van uw presentatieopdrachten. Hierdoor leert u uw assertieve vaardigheden te ontwikkelen en op uw werk (en privé) toe te passen.

Vooral de eigen praktijksituaties zijn zeer waardevol. Essentieel is dat u deze goed kunt omschrijven zodat wij daarmee met ons trainingsprogramma kunnen inspelen.

Resultaat

Onze bewezen, succesvolle training, leveren u de volgende resultaten:

U leert opnieuw uw bedrijf te presenteren. Dat is goed voor de beurs en het hele bedrijf.
- Wij analyseren welke medewerkers geschikt zijn om op de beurs te staan en wat niet!
- U stand wordt druk bezocht, beter dan de andere stands. Uw doel bereikt!
- U leert uw bezoekers verleiden tot een gesprek met behulp van originele openingszinnen.
- U wordt getraind in het luisteren naar anderen en in de verleiden van de gesprekspartner tot een vervolgactie. Wilt u toch zakelijk zaken doen?
- Een getrainde standmedewerker kan ongeveer 30 tot 50 personen per dag spreken.

Investering

Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers, diepgang en maatwerk.
De investering in uzelf bedraagt slechts 997,- euro pp, excl. BTW.

Bij minder dan 5 deelnemers wordt een aangepast tarief in rekening gebracht.

De kosten voor de separaat te boeken 'terugkom middagen' bedragen 390,- € per middagdeel (2
uur).

Bij minder dan 5 deelnemers wordt een aangepast tarief gehanteerd.

De investering wordt ruimschoots goed gemaakt door de te verwachten resultaten.

Daarnaast zal de prijs nooit een hindernis zijn om deze training te volgen.
Die garantie heeft u!

 

Contact

Dit veld is verplicht
Dit is een verplicht veld
Er is iets fout gegaan

The form contains errors