Assertief en Effectief

Dit je gevoel?

U durft geen nee te zeggen van u gaat een moeilijke situatie van conflict uit de weg.
Wil je jezelf liever sterker, zelfbewuster en weerbaarder zien tien opzichte van je collega's?

Als u echt wilt bereiken kan dat. Kies dan voor deze training 'Assertief en Effectief'.

Doelgroep

Een ieder die beter voor zichzelf wil opkomen, bewuster wil optreden en een meer assertief gedrag wil vertonen.

Programmering

De training heeft 2 trainingsdagen verspreid over enkele weken.

Daarnaast heeft u een optie op 2 zgn. terugkommiddagen. Daarin wordt d.m.v. -  gezamenlijk te definiëren acties - vinger aan de pols gehouden, gedurende het jaar.

Programmaonderdelen

Inzicht in eigen gedrag en de reactie op anderen;
Inzicht in uw eigen communicatie voorkeursstijl;
De kunst van feedback: geven en ontvangen;
Overtuigende presentatie van uw mening;
Grenzen stellen, 'nee'-zeggen wanneer je dat wilt;
Het verschil tussen assertief, subassertief en agressief gedrag;
Het omgaan met lastige gesprekken en conflicthantering;
Het verschil van verbaal en non-verbale communicatie en effectief omgaan;
Het groepsgedrag;
Hoe groot is uw zelfvertrouwen;
Uw praktijksituaties en die van anderen met vele voorbeelden;
Uw persoonlijk actieplan;

Onze methode - stappenplan

We werken volgens een stappenplan als borging van ons kwaliteitsprogramma:

  • Kennismaking en doelbepaling – hier gaan we wat u wilt bereiken
  • Plan van Aanpak – > ons trainingsvoorstel en hoe we dit gaan doen
  • Intake – > leerdoelen vast
  • De uitvoering – hierin gaat je veranderingsproces vorm krijgen
  • Eindevaluatie – hier bepalen we de tevredenheid en eventuele vervolgstappen

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. We maken gebruik van video-opnames van je presentatieopdrachten. Hierdoor leert u uw assertieve vaardigheden te ontwikkelen en op uw werk (en privé) te passen.

Vooral de eigen praktijksituaties zijn zeer waardevol. Essentieel is dat u dit goed kunt doen zodat wij ons trainingsprogramma kunnen volgen in spelen.

Resultaat

Onze bewezen, succesvolle training, leveren u de volgende resultaten:

- U begint met het opstellen van een persoonlijk actieplan|
- U gaat zelf aangeven en vasthouden aan
wat u wel wilt, van juist niet
- U gaat grenzen stellen en
leren vaker 'nee' te zeggen -
U leert uw gedrag en houding af
en houding af op de ander - U geeft duidelijk uw mening en geeft aan wat u wilt en bedoelt - U vergroot uw inzicht in overtuigingen en gedachten die u belemmeren van ondersteunen - U gaat problemen en conflicten juist niet meer uit de weg, maar verloren
ze op - U stelt zichzelf
doelen en bereikt zo beter wat u wilt
- U neemt eerder
initiatieven en bent actiever betrokken bij
situaties in uw organisatie - U gaat vol zelfvertrouwen uitdagingen aan - U bent beter in staat u te profileren en vergroot uw zelfvertrouwen - U verstevigt uw eigen houding

 

Investering

Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers, diepgang en maatwerk.
De investering in uzelf bedraagt slechts 897,- euro, excl. BTW.
Voor de accomodatie en lunch wordt een bedrag van 55,-euro / pp /pd in rekening gebracht.
Bij minder dan 5 deelnemers wordt een aangepast tarief gehanteerd.

De kosten voor de optionele, separaat te boeken 'terugkom middagen' bedragen 340,- € per middagdeel (2 uur).

Neem contact op met ons. De investering wordt ruimschoots
goed gemaakt door de te verwachten resultaten.

Daarnaast zal de prijs nooit een hindernis zijn om deze training te volgen.
Die garantie heeft u!

Contact

Dit veld is verplicht
Dit is een verplicht veld
Er is iets fout gegaan

The form contains errors