Assertief en Effectief

Beschrijft dit uw gevoel?

U durft geen nee te zeggen of u gaat een moeilijke situatie of conflict uit de weg.  

U wilt zichzelf liever sterker, zelfbewuster en weerbaarder zien ten opzichte van uw collega’s? 

Als u dat echt wilt bereiken kan dat. Kies dan voor deze training ‘Assertief en Effectief’. 

Doelgroep

Een ieder die beter voor zichzelf wil opkomen, bewuster wil optreden en een meer assertief gedrag wil vertonen.

Programma 

De training heeft 2 trainingsdagen verspreid over enkele weken.

Daarnaast heeft u een optie op 2 zgn. terugkommiddagen. Daarin wordt d.m.v. -  gezamenlijk te definiëren acties - vinger aan de pols gehouden, gedurende het jaar.

Programma onderdelen

Inzicht krijgen in eigen gedrag en de reactie daarvan op anderen;
Inzicht in uw eigen communicatie voorkeursstijl;
De kunst van feedback: geven en ontvangen;
Overtuigend presenteren van uw mening;
Grenzen stellen, ‘nee’-zeggen wanneer u dat wilt;
Het verschil tussen assertief, subassertief en agressief gedrag;
Het omgaan met lastige gesprekken en conflicthantering;
Het verschil van verbaal en non-verbale communicatie en effectief daarmee omgaan;
Het groepsgedrag;
Hoe groot is uw zelfvertrouwen;
Uw praktijksituaties en die van anderen met vele voorbeelden;
Uw persoonlijk actieplan;

Onze methode - stappenplan

We werken volgens een stappenplan als borging van ons kwaliteitsprogramma:

  • Kennismaking en doelbepaling – hierin gaan we vaststellen wat u wilt bereiken
  • Plan van Aanpak – hierin staat ons trainingsvoorstel en hoe we dit gaan uitvoeren
  • Intake – hierin stelt u uw leerdoelen vast
  • De uitvoering – hierin gaat uw veranderingsproces vorm krijgen
  • Eindevaluatie – hierin bepalen we de tevredenheid en eventuele vervolgstappen

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. We maken gebruik van video opnames van uw presentatieopdrachten. Hierdoor leert u uw assertieve vaardigheden te ontwikkelen en op uw werk (en privé) toe te passen.

Vooral de eigen praktijksituaties zijn zeer waardevol. Essentieel is dat u deze goed kunt omschrijven zodat wij daarmee met ons trainingsprogramma kunnen inspelen.

Resultaat

Onze bewezen, succesvolle training, leveren u de volgende resultaten:

- U begint met het opstellen van een persoonlijk actieplan|
- U gaat zelf aangeven en vasthouden aan wat u wel wilt, of juist niet
- U gaat grenzen stellen en leert vaker ‘nee’ te zeggen
- U leert uw gedrag en houding af te stemmen op de ander
- U geeft duidelijke uw mening en geeft aan wat u wilt en bedoelt
- U vergroot uw inzicht in overtuigingen en gedachten die u belemmeren of ondersteunen
- U gaat problemen en conflicten juist niet meer uit de weg, maar lost ze op
- U stelt zichzelf doelen en bereikt zo beter wat u wilt
- U neemt eerder initiatieven en bent actiever betrokken bij situaties in uw organisatie
- U gaat voortaan vol zelfvertrouwen uitdagingen aan
- U bent beter in staat u te profileren en vergroot uw zelfvertrouwen
- U verstevigt uw eigen houding

 

Investering

Deze is afhankelijk van het aantal deelnemers, diepgang en maatwerk.
De investering in uzelf bedraagt slechts 897,- euro, excl. BTW.
Voor de accomodatie en lunch wordt een bedrag van 69,-euro / pp /pd in rekening gebracht.
Bij minder dan 5 deelnemers wordt een aangepast tarief gehanteerd.

De kosten voor de optionele, separaat te boeken 'terugkom middagen' bedragen 340,- € per middagdeel (2 uur).

Neem contact op met ons. De investering wordt ruimschoots goed gemaakt door
de te verwachten resultaten.

Daarnaast zal de prijs nooit een hindernis zijn om deze training te volgen.
Die garantie heeft u!

Contact

Dit veld is verplicht
Dit is een verplicht veld
Er is iets fout gegaan

The form contains errors