Time management

Dit je gevoel?

U doet de dingen juist, volgens u. Maar doet u ook de JUISTE DINGEN?

U komt er niet meer uit met het werk. U raakt wanhopig. U slaapt slecht.

Er is geen zicht op verbetering. Stop met piekeren.

Laat ons u helpen en schrijven in voor deze training. Het helpt u echt. Gegarandeerd.

Doelgroep

Personen die vinden:

- dat zij doorhun
omgeving zijn - die teweinig
tijd hebben om hetwerk
af te krijgen - die meerwerk
af willen hebben in minder tijd - die niet 'harder' maar wel 'slimmer' willen werken - die beter moeten presenteren in een vergadering

Programmering

De training betreft 2 trainingsdagen.

Daarnaast heeft u een optie op 2 zgn. terugkommiddagen. Daarin wordt d.m.v. -  gezamenlijk te definiëren acties - vinger aan de pols gehouden, gedurende het jaar.

Programmaonderdelen

De rode draad vande
training is: • Hoe ziet uw dag/weekbesteding eruit. (maatwerk)
• Uw taak/werkomschrijvingen.
• Analyseren van de overeenkomsten en verschillen.
• Doelstellingen van u en uw werkgever.
• Planmatig werken en prioriteiten stellen.
• Wat doet u zelf, wat besteedt u uit.
• Tijdverslinders.

De EXTERNE TIJDVERSLINDERS worden metu
doorgenomen:
-geen 'nee'zeggen
-uitstellenvan
moeilijkeklussen
-onrealistisch tijdsbeeld -besluitloosheid -gebrek aan communicatie
-gebrek aan discipline

Onze methode - stappenplan

We werken volgens een stappenplan als borging van ons kwaliteitsprogramma:

  • Kennismaking en doelbepaling – hier gaan we wat u wilt bereiken
  • Plan van Aanpak – > ons trainingsvoorstel en hoe we dit gaan doen
  • Intake – > leerdoelen vast
  • De uitvoering – hierin gaat je veranderingsproces vorm krijgen
  • Eindevaluatie – hier bepalen we de tevredenheid en eventuele vervolgstappen

U weet vooraf wat u kunt verwachten. Volledig transparant. Geen verrassingen achteraf.

In de trainingen worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. Hierdoor leert u uw assertieve vaardigheden te ontwikkelen en op uw werk (en privé) te passen.

Vooral de eigen praktijksituaties zijn zeer waardevol. Essentieel is dat u dit goed kunt doen zodat wij ons trainingsprogramma kunnen volgen in spelen.

Resultaat

Onze bewezen, succesvolle training, leveren u de volgende resultaten:

Inzicht krijgen in eigen leefwijze en hoe deze efficiënter kan worden geleefd. En met meer plezier.

In deze training wordt aangegeven hoe u doelgericht, efficiënt en effectief kunt werken.
De trainer geeft u diverse waardevolle en praktische tips.
We gaan in op je eigen situatie in je eigen werkomgeving.
Dit doen we vooraf en (op verzoek) na de training bij u op de werkplek.
Dit kan u het geleerde in de praktijk brengen en feedback ontvangen hoe u het geleerde daarna toepast;

 

Investering

Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers, diepgang en maatwerk.
De investering in uzelf bedraagt slechts 1.299 euro, incl. lunch- en accomodatiekosten, excl. BTW. 

Bij minder dan 5 deelnemers wordt een aangepast tarief gehanteerd.

De kosten voor de optionele, separaat te boeken 'terugkom middagen' bedragen 390,- € per middagdeel (2 uur).

Neem contact op met ons. De investering wordt ruimschootsgoed
gemaakt door de te verwachten resultaten.

Daarnaast zal de prijs nooit een hindernis zijn om deze training te volgen.
Die garantie heeft u!

Contact

Dit veld is verplicht
Dit is een verplicht veld
Er is iets fout gegaan

The form contains errors