Personal coaching

Beschrijft dit je gevoel?

Is u niet begrepen in uw omgeving, terwijl u toch uw beste doet?
Vind je anderen minder effectief?
Wilt u uw denkbeelden toetsen met een onafhankelijke coach?
U wilt uzelf positief onderscheiden?
Wilt u dat spiegelen met een onafhankelijke, professionele coach?

Dan is PERSONAL COACHING voor u de oplossing.
Onze jarenlange ervaring op het gebied van – valkuilen – in directie en management gaan we met u delen.

Doelgroep

Iedereen die behoefte heeft aan persoonlijke begeleiding en daardoor sterker wil worden.

Programmering

Het programma gaat uit van 8 blokken van 2 uur, verspreid over enkele weken.

Daarnaast heeft u een optie op 2 zgn. terugkommiddagen een 2 uur. Daarin wordt d.m.v. - gezamenlijk te definiëren acties - vinger aan de pols gehouden, gedurende het jaar.

Programmaonderdelen

Het programma is gebaseerd op luisteren, spiegelen en confronteren.

U ontvangt:
- Onafhankelijke coaching zonder angst voor bijbedoelingen te hebben;
- Onbevangen naar uw verhaal / probleemstelling luisteren;
- Geen angst hoeven te hebben dat het gehoorde naar buiten komt / tegen u wordt gebruikt;
- Oplossingen van ons enorme aantal bedrijfsscans: uw probleem is niet uniek;

Onze methode - stappenplan

We werken volgens een stappenplan als borging van ons kwaliteitsprogramma:

  • Kennismaking en doelbepaling – hier gaan we wat u wilt bereiken
  • Plan van Aanpak – hierin staat ons trainingsvoorstel en hoe we dit gaan doen
  • Intake – > leerdoelen vast
  • De uitvoering – hierin gaat je veranderingsproces vorm krijgen
  • Eindevaluatie – hier bepalen we de tevredenheid en eventuele vervolgstappen

U weet vooraf wat u kunt verwachten. Volledig transparant. Geen verrassingen achteraf.

In de begeleidingssessies worden theorie en praktijk afwisselend gegeven. We maken gebruik van een scala aan bespiegelingen. Hierdoor leert u uw assertieve vaardigheden te ontwikkelen en op uw werk (en privé) te passen.

Vooral de eigen praktijksituaties zijn zeer waardevol. Essentieel is dat u dit goed kunt doen met ons trainingsprogramma kunnen inspelen.

Resultaat

Onze bewezen, succesvolle begeleidingsprogramma's leveren u de volgende resultaten:

Wat levert het op:
- Sterker zelf juist (re)ageren op situaties.
- Meer zelfvertrouwen.
- Nadenken in plaats van piekeren.
- Tastbare en effectieve resultaten.
- En....u heeft meer plezier en enthousiasme gekregen.

Dat merken uw omgeving. En dat heeft positieve effecten op uw werkhouding en  UW RESULTATEN!

 

Investering

De investering wordt ruimschoots goed gemaakt door de te verwachten resultaten.

De investering in uzelf bedraagt slechts 2.980,- euro, excl. BTW voor 8 dagen in het jaar advies en begeleiding.

Voor de accomodatiekosten brengen wij 39,-€ per dagdeel in rekening.

De kosten voor de optionele, separaat te boeken 'terugkom middagen' bedragen 340,- € per middagdeel (2
uur).

Daarnaast zal de prijs nooit een hindernis zijn om deze begeleidingssessies te volgen. Die garantie heeft u!

Contact

Dit veld is verplicht
Dit is een verplicht veld
Er is iets fout gegaan

The form contains errors